2012-2013year
2013-2014year
2014-2015year
Address:Heping District, Tianjin city, Anshan Road No. 154
Zip code:300052
E-mail:zycmsf@163.com
Dynamic
协助召开2012年中国胶质瘤峰会暨神经肿瘤新进展研讨会
Views:706
2012年基金会积极协助天士力有限公司资助了“2012年中国胶质瘤峰会暨神经肿瘤新进展研讨会,我们邀请了各地胶质瘤领域的专家来津共同探讨胶质瘤诊断及治疗的新进展。历时两天的会议圆满结束,提高了我院的声誉,扩大了天津市神经外科的影响力。
    Copyright © 2015-2016 Zhao Yi-Cheng Medical Science Foundation
Tianjin ICP prepared No.15000470